Advertentie
Advertentie

Kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleinen

Het programma Ondernemer in de klas is een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Economisch Verbond, het VKW, de Kamers voor Handel en Nijverheid en de Vlaamse Jonge Ondernemingen. Het werd dit jaar voor de derde keer op het getouw gezet. Tussen 25 april en 5 mei werden 100 debatten georganiseerd, in scholen in alle Vlaamse provincies. De debatten passen in het programma Onderneming & Onderwijs, waarmee het VEV samen met andere partners de kloof tussen bedrijfswereld en onderwijs wil verkleinen. Volgens Isabelle Cortens, adviseur van de VEV-studiedienst, kwam de vraag naar dit initiatief zowel van het onderwijs als van ondernemers. Jongeren zitten in hun laatste schooljaar met veel vragen, zegt Cortens. In het onderwijs vindt men het geen slecht idee om hen met het bedrijfsleven te laten kennismaken.Eenzijdig beeldOok bedrijven hebben motieven om aan het programma deel te nemen. Het onderwijs levert het bedrijfsleven veel knappe koppen, maar weinig nieuwe ondernemers. De vraag rijst of jongeren geen al te eenzijdig of negatief beeld hebben van ondernemers. Zien ze in hen de grote milieuvervuilers, bijvoorbeeld? Het programma Onderneming & Onderwijs heeft de bedoeling jongeren weer zin te doen krijgen in ondernemen en hen een realistischer beeld bij te brengen van het bedrijfsleven.Het programma Onderneming & Onderwijs voorziet in de verspreiding van een nieuwsbrief naar alle Vlaamse scholen, de mogelijkheid om bedrijfsbezoeken af te leggen, en de reeks debatten. Loopt men niet het risico een klas op te zadelen met een zeer persoonlijke en dus subjectieve weergave van het bedrijfsleven? Eén spreker kan inderdaad slechts een partieel beeld geven, maar het blijft een verhaal uit de realiteit, zegt Cortens. We hebben erop aangedrongen dat bedrijven hun topmedewerkers voor dit initiatief zouden vrijmaken.Inlichtingen: VEV, Isabelle Cortens, tel. 03/202.44.17.