Advertentie
Advertentie

Kloof tussen Waalse regering en Hoogovens groter dan ooit

(tijd/anp) - De gesprekken tijdens het weekend tussen de Waalse gewestregering en Hoogovens over de redding van Hoogovens-UGB in La Louvière hebben niets opgeleverd. Beide partijen praten midden deze week opnieuw met elkaar, maar zonder toegevingen zal dit evenmin resultaat opleveren. In de Waalse media klinkt ondertussen steeds luider dat de Nederlandse staal- en aluminiumgroep uit La Louvière gaat vertrekken en vervangen zal worden door Duferco.De gesprekken over de redding van het onrendabele Hoogovens-UGB hebben nog steeds niets opgeleverd omdat Hoogovens en de Waalse minister-president Robert Collignon op hun standpunt blijven. Hoogovens is slechts bereid 6 miljard frank in La Louvière te investeren als de warme fase dichtgaat en het Waals gewest om sociaal-politieke redenen ook 1,5 miljard frank investeert. Collignon wil echter niet investeren als de warme fase dichtgaat, omdat daardoor bijna de helft van het aantal jobs verdwijnt. De Waalse minister-president heeft daarom een alternatief plan uitgewerkt waarbij de warme fase (elektrische oven en continu gieterij) open blijft. Maar in die omstandigheden willen de Nederlanders niet meedoen.