Klub van Parijs verleent GOS uitstel van betaling

PARIJS (reuter) - De Klub van Parijs, die een aantal westerse crediteurenlanden verenigt, heeft de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) meer tijd gegeven om hun schulden terug te betalen. Het uitstel loopt nu tot 30 september dit jaar en heeft betrekking op de terugbetaling van de hoofdsom die vanaf 1 januari dit jaar had moeten plaatsvinden. Eerder gaf de Klub van Parijs het GOS respijt over betalingen van voor 1 januari.