KMO-aftrek en provisie sociaal passief

(van een medewerker) (tijd) - De ondernemingen die maximum 49 werknemers in dienst hadden op 31 december '84, ofwel op het einde van het jaar waarin het bedrijf werd opgestart, hadden de mogelijkheid om 150.000 fr. belastingvrijstelling per bijkomend personeelslid te genieten in de personen- of vennootschapsbelasting. Die vrijstelling gold voor de jaren 1985 tot en met 1988. Als vergelijkingsbasis diende het gemiddelde aantal personeelsleden dat in het jaar 1984 of het jaar van aanvang (na 1984) in het bedrijf tewerkgesteld was.