KMO eist rechtmatige plaats op in Europees beleid

'Europese steunmaatregelen voor onderzoek en innovatie of de oprichting van nieuwe bedrijven mogen in geen geval als zoethouder dienen om een gebrekkig ondernemingsklimaat te verdoezelen. Voor een gunstige ontwikkeling van de Europese KMO moeten de doelstellingen van het Europese ondernemingsbeleid, dat in hoge mate een KMO-beleid is, her-dacht worden. Het specifieke KMO-beleid moet daarbij een veel groter gewicht krijgen dan in het verleden het geval was'.