Advertentie
Advertentie

KMO kan advies kopen met gesubsidieerde cheque

(tijd) - Kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen kunnen jaarlijks tot 820 cheques van 30 euro kopen om gespecialiseerd advies te kopen bij erkende particuliere adviesverstrekkers. De overheid betaalt de helft van de kostprijs.De Vlaamse regering keurde daarover gisteren een ontwerpbesluit van de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), goed.Het stelsel van de adviescheques komt in de plaats van de premies die bedrijven tot nog toe konden krijgen wanneer zij advies inwonnen bij een bedrijfsadviseur die erkend is door het VIZO, het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen. Zij konden rekenen op een tegemoetkoming van 50 procent van de kosten.Uit een evaluatie blijkt dat de maatregel niet aan de verwachtingen voldoet, zegt Gabriëls. De administratieve afhandeling en de financiële afwikkeling verliepen stroef en bedrijven konden maar twee aanvragen per vijf jaar indienen. Vorig jaar verstrekte de Vlaamse overheid 197 adviespremies voor een bedrag van 865.456 euro.In het nieuwe stelsel kunnen KMOs jaarlijks maximum 820 adviescheques aanvragen. Een cheque heeft een waarde van 30 euro, waarvan de Vlaamse overheid de helft betaalt. Met de cheques kan het bedrijf bij een door een raad van advies en consultancy erkende particuliere verstrekker gespecialiseerd advies inwinnen in domeinen als kwaliteit, veiligheid, milieu, informatica en telematica.Permanente of periodieke adviesverlening en diensten die tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, komen niet in aanmerking. Ook begeleiding van subsidiedossiers kan niet met adviescheques worden betaald.Minister Gabriëls heeft voor de adviescheques 5 miljoen euro per jaar beschikbaar, goed voor 333.333 cheques. Net als de opleidingscheques zullen de adviescheques via het internet kunnen worden aangevraagd. MD