Advertentie
Advertentie

KMO reageert lauw op jaar 2000-oproep van laatste kans

De informatiesessies die van 22 februari tot 22 maart 1999 in diverse plaatsen in Vlaanderen en Wallonië werden georganiseerd om KMO's ultiem te informeren over het jaar 2000-probleem leverden niet de verwachte reactie op. Tijdens 75 sessies daagden om en bij 2.650 bedrijfsleiders op, ruim minder dan de beoogde 5.000. Met deze sessies werd in het bijzonder gemikt op KMO's die het Jaar 2000-probleem nog dienen aan te pakken. Fabrimetal Oost-en West-Vlaanderen zet nu op basis van de opgedane ervaringen een eigen begeleidingsactie op voor leden die het Jaar 2000 probleem alsnog moeten overwinnen.De honderd geplande informatiesessies die onder auspiciën van het Belgische 'Millenniumforum 2000' werden ingericht, kregen forse steun van de werkgeversorganisatie voor de metaalsector, Fabrimetal, en van bedrijven uit de informaticasector die samen een twintigtal adviseurs ter beschikking stelden. Ook diverse ondernemingsfederaties aangesloten bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Union Wallonne des Entreprises (UWE), de Kamers voor Handel en Nijverheid en de Waalse middenstandsorganisatie Union des Classes Moyennes (UCM) ondersteunden het project als organisator van de lokale informatiesessies. Van de honderd geplande sessies gingen er 75 door met 2.650 aanwezigen.