KMO's en geïntegreerde computerinformatiesystemen

Een KMO-bedrijfsleider staat nog steeds voor dezelfde uitdaging: zijn bedrijf winstgevend houden en de continuïteit ervan verzekeren. In een omgeving die aldoor complexer en internationaler wordt, zal een bedrijf niet meer kunnen overleven zonder gebruik te maken van de technologische hulpmiddelen die hard- en softwarebedrijven beschikbaar stellen. Een goede reden voor de KMO-Stuurgroep van Fabrimetal om op haar jongste algemene vergadering bijzondere aandacht te besteden aan deze problematiek. Nagegaan werd hoe het 'geïntegreerde computerinformatiesysteem voor de KMO'er er vandaag uit kan zien, welke functies het omvat en welk prijskaartje eraan vastzit.Vooraf moet worden opgemerkt dat de kloof tussen wat de informatietechnologie mogelijk maakt en wat de KMO's daarvan gebruiken of toepassen, met de dag groter wordt. Dit blijkt trouwens niet alleen voor KMO's te gelden. De bedrijfsleider moet een minimale deskundigheid opbouwen om zakenkansen te kunnen ontdekken, beoordelen en eventueel benutten. Daartoe moet hij kunnen rekenen op kaderleden die daarin meegaan en voortdurend bij blijven om te begrijpen welke mogelijkheden geboden worden. En ten slotte moet hij ook beschikken over medewerkers die de informaticatechnologie genegen zijn, er enige affiniteit mee hebben en er zelfs een hobby van maken. Alleen in deze ideale omstandigheden zal de kloof tussen wat mogelijk is, wat op de markt beschikbaar gesteld wordt en wat in de praktijk door de bedrijven toegepast wordt, overbrugd kunnen worden. De werkelijkheid in de ondernemingen wil wel eens anders zijn.