KMO's in het labyrint van de exportbevordering

Meer en meer KMO'ers wagen zich op de exporttoer. Hoewel exporteren meer risico's en problemen met zich brengt dan een binnenlandse verkoop, zijn vele exporteurs zich hiervan niet bewust. KMO'ers zijn vaak individualisten en egoïsten, ze denken dan ook dat hun produkt de wereld kan veroveren, en dat ze volledig onafhankelijk van externe organizaties kunnen handelen. Maar niets is minder waar. Exportbevorderende organizaties proberen exporterende ondernemingen te helpen, te ondersteunen, specifieke exportproblemen van de exporteurs worden aangepakt.