Advertentie
Advertentie

KMO's krijgen plaats in Europees sociaal overleg

(tijd) - De Europese vertegenwoordigers van kleine en middelgrote bedrijven (UEAPME) kunnen in de werkgeversdelegatie deelnemen aan het Europese sociale overleg. De Europese patroonsorganisatie Unice bereikte daarover een akkoord met UEAPME. Over de precieze modaliteiten moet nog verder onderhandeld worden.De deelname aan het sociale overleg op Europees niveau is een oude eis van de KMO-vertegenwoordigers. Probleem was dat de middenstand in sommige lidstaten wel betrokken werd in het sociale overleg, in andere niet. De Europese werkgeversfederatie Unice was tot nog toe weinig geneigd om op EU-niveau een vertegenwoordiging van de KMO's in haar rangen op te nemen. Unice zegt zelf 80 tot 90 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen te vertegenwoordigen.