KMO's krijgen technologie-agent

(belga) - Met de steun van het Impulsprogramma van de Vlaamse executieve voor 9 gemeenten in het Hageland stelt de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (GOM) een technologie-agent ter beschikking van de KMO's uit de regio. Deze ingenieur verstrekt bedrijven advies over gespecializeerde diensten die technologische bedrijfsproblemen kunnen oplossen. Het gaat hierbij echter evenzeer over problemen die het gevolg zijn van de openstelling van de Europese grenzen, bijvoorbeeld op het vlak van certificaties, reglementering, internationale samenwerking en subsidiemogelijkheden. Het opsporen van de juiste informatie vergt veel tijd en moeite. Volgens de GOM heeft de regionalizering van het wetenschapsbeleid dit ongemak nog verder in de hand gewerkt. Voor meer inlichtingen: GOM Vlaams-Brabant, Toekomststraat 36-38, 1800 Vilvoorde, tel. 02/251.51.71