KMO's verwerpen enge kijk van EU op innovatie

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie mag innovatie niet langer beperken tot onderzoek & ontwikkeling (O&O) en hightech. Die te enge kijk benadeelt de Europese KMO's. Niet-hoogtechnologische innovatie is van even groot belang om de Europese Lissabon-doelstellingen te halen die van Europa tegen 2010 de kennisregio bij uitstek moeten maken.