Advertentie
Advertentie

"KMO-verwachtingen voor 1988 zijn minder gunstig'

De verwachtingen van de kleine en middelgrote bedrijven voor het begin van 1988 zijn minder gunstig dan in 1987. In de afgelopen drie maanden verbeterde het werkvolume maar stabilizeerde de tewerkstelling. Dit blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het sociaal-ekonomisch wel en wee bij de Vlaamse KMO's, uitgevoerd door de marketingsbureaus Marketing Development en de NIVB in opdracht van het NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond).