Knap panorama Belgische

(tijd) - Ruim twee jaar na het verschijnen van het eerste boek is nu het tweede deel van 100 Jaar Plastische Kunsten in België door René Dalemans uitgekomen. De auteur aanvaardde de opdracht van de uitgeverij Artis-Historia, om in drie boekdelen een syntese van de Belgische beeldende kunst vanaf 1883 te bezorgen. Het voorhanden deel behandelt de periode 1914-1945, waarna in een derde deel de jaren na de Tweede Wereldoorlog aan de beurt zullen komen.