Knelpunten inzake welzijn op het werk verschuiven

(van onze medewerker)