Knettergek

In De Financieel-Ekonomische Tijd van 30 november las ik dat het Vlaams banenplan vaste vorm krijgt. Wie halftijds gaat werken, krijgt een premie van 5.000 frank per maand vanwege het Vlaamse gewest. Verder, dat men ook de keuze moet maken tussen twee mogelijke vormen van toekenning: een uitkering of een korting op de personenbelasting.