Knipperlichtrelatie EU-Turkije duurt nog tien jaar

(tijd) - De toenadering tussen Europa en Turkije was altijd al meer ingegeven door strategische overwegingen dan door passie. Ook de volgende jaren blijft het pad van Turkije naar Europa bezaaid met doornen, vluchtheuvels en vergeetputten. Elk incident kan en zal worden aangegrepen om de verhouding opnieuw in twijfel te trekken.