Knoeien met euromuntenwordt zwaar bestraft

(tijd) - Nogal wat jongeren scheppen er plezier in de goudkleurige kern uit de muntstukken van twee euro ter vervangen door een oud frankstuk. Dat kan blijkbaar door die kern er met geweld uit te slaan. Dat meldde de VRT. Het Nieuwblad meldde dan weer dat een man uit Evergem voor de grap zon duizend van die eurofranken in omloop wil brengen. Volgens de man, die absoluut anoniem wil blijven, passen de oude frankstukken met de beeltenis van Boudewijn als gegoten in het muntstuk van 2 euro. De recentere stukken met Albert erop zijn iets kleiner. Maar met wat superlijm blijven ook zij op hun plaats, zegt de man. De Nationale Bank meldt in een reactie dat er zware straffen staan op het geknoei met euromunten. Het nieuwe artikel in het strafwetboek (artikel 178ter), dat voortvloeit uit artikel 21 van de eurowet van 21 december 2001, voorziet in een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 26 tot 1.000 euro.Nog strenger zijn de sancties voor valsemunterij. Artikel 178bis van het strafwetboek bepaalt een straf van 1 maand tot 1 jaar en/of een boete van 50 tot 10.000 euro, aldus de Nationale Bank.