KNP BT naar courant en buitengewoon verlies

(tijd) - KNP BT zal tijdens het boekjaar 1993, het eerste in zijn nieuwe gedaante, een courant verlies voorleggen van 23 miljoen gulden, althans op basis van voorlopige cijfers. De drie fusiepartners binnen KNP BT kenden het jaar daarvoor samen nog een courante winst van 116 miljoen gulden. De NV Koninklijke KNP BT is aktief in papier, verpakkingen, grafische en informatiesystemen en office products. Het saldo van buitengewone baten en lasten als gevolg van de fusieoperatie zal voor het afgelopen boekjaar na belastingen liefst 320 miljoen gulden negatief zijn. Die buitengewone lasten hangen uiteraard samen met fusie-integratieprojekten, reorganizaties en herstruktureringen, en desinvesteringen. Persverantwoordelijke Van Hede stelde dat de buitengewone en courante verliezen in eerste instantie geen direkt gevolgen hebben voor KNP Lanaken.