Advertentie
Advertentie

Koalities in Gent en Antwerpen blijven moeilijk

(tijd) - De vorming van de nieuwe bestuurskoalities in Gent en Antwerpen blijft moeilijk. Na de CVP is gisteren ook Agalev uit de boot gevallen voor mogelijke deelname aan de Gentse bestuursmeerderheid. SP en VLD zeggen dat dit gebeurde omdat Agalev te grote eisen stelde. In een reaktie zegden de Gentse Groenen dat ze in de volgende bestuursperiode niet de 'Touring Wegenhulp' van een zwakke VLD-SP-meerderheid wilden spelen. Volgens woordvoerder Lemiengre was het aanbod dat de VLD-SP deed beperkt tot het voorzitterschap van de interkommunale voor elektriciteitsdistributie IMEWO, één schepenambt en de bevoegdheid over het departement leefmilieu, evenwel zonder de afvalverwerking. Lemiengre merkt op dat Agalev nooit vragende partij is geweest om aan de koalitiegesprekken te mogen deelnemen.