Kodak betaalt 60 miljoen euro voor laboratoria Spector

(tijd) - De fotoafwerkings- en handelsgroep Spector Photo Group sluit haar boekjaar af met verlies. De verkoop van elf groothandelslaboratoria aan de Amerikaanse groep Eastman Kodak - die zon 60 miljoen euro opbracht - volstond dus niet om Spector uit het rood te houden. Spector had in zijn handelsactiviteiten ook nog te lijden van het effect van 11 september. Ook Spector-dochter Photo Hall had er last van.