Kodak: joint venture met Sanofi?

ROCHESTER (reuter) - Eastman Kodak onderzoekt de mogelijkheden voor een joint venture met de farmaceutische industrie en heeft daarom besprekingen gevoerd met het Franse Sanofi en met een aantal andere bedrijven. Een alliantie met de farmaceutische sektor moet het door Kodak begin '88 gekochte Sterling Drug een grotere bekendheid geven.