KODAK - LONEN

ROCHESTER (reuter) - Eastman Kodak heeft de formule aangepast voor het aandeel in de winst dat de werknemers krijgen. Het desbetreffende deel van het loon zal 5 á 15% van het totale jaarloon bedragen. Het gemiddelde bedraagt nu 9 tot 10%. Voordien waren de wijzigingen van loondividenden dezelfde als bij de gewone dividenden.