Koen Raes, columnist, over vakantie

De beeldcultuur houdt de vakantiecultuur in haar ban, zowel tijdens als na de vakantie. De vakantie staat in het teken van wat er later over kan worden getoond. Vakanties zijn eigenlijk expedities van miljoenen filmploegen die ieder een eigen script volgen.Zet hem af, die camera! Negeer al dat postkaartengedoe. Blijf doof voor de sirenes van de herinneringsindustrie, gooi al die gidsen aan de kant en doe gewoon waar je zin in hebt. Vreemd dat zelfs dàt niet zo vanzelfsprekend meer is en dat velen zelfs lijden aan post-vakantiestress. Misschien moeten we daar toch iets aan doen en mensen een recht geven op rustdagen om van de vakantie te bekomen. Al is het maar om al die fotos in het album te kunnen schikken, al die dias in de laders te wurmen, die videofilm te kunnen monteren, die souvenirs uit te pakken en uit te delen.De MorgenHenk Wesseling, columnist, over vijandbeelden in verleden en hedenGevaar was een sleutelwoord en dit gevaar kon vele vormen aannemen. Zo vreesden de Duitsers het Franse gevaar, alsook het Russische en het Engelse gevaar. De Engelsen op hun beurt vreesden de Fransen, Russen, Duitsers et cetera. Allen samen - en vooral de Fransen - waren weer bang voor het Amerikaanse gevaar, met name in de vorm van een economische superioriteit van de Verenigde Staten. En dan was er nog het rode gevaar: de internationale arbeidersbeweging. Maar het meest huiveringwekkende, want het meest geheimzinnige, gevaar was het gele gevaar. De arbeiders in de blanke landen waren bang voor de concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit lagelonenlanden en de industriëlen voor de successen van de Japanse productiewijze. De sociaal-darwinistische context is later verdwenen, maar de beschouwingen over de opkomst van de Aziatische tijgers en het gevaar van Japan in het recente verleden hebben met name in Amerika tot vergelijkbare angsten en spookbeelden geleid. Alleen spreken wij tegenwoordig dan niet meer van gevaar, maar van uitdaging.NRC HandelsbladPaul van Orshoven, hoogleraar Gerechtelijk Recht aan de KU Leuven, over gerecht en Vlaams BlokAls het gerecht niet werkt, betekent dat dat het recht ook niet werkt. De volgende stap is dat mensen zich afvragen waar het recht voor nodig is, of, nog een stapje verder, er vierkant hun voeten aan vegen.Politieke partijen proberen het Vlaams Blok de wind uit de zeilen te nemen, zonder dat ze ten gronde ingaan op de analyse van het Blok. Het Blok verkoopt prietpraat die antidemocratisch is. Maar wat het tekortschieten van de overheid betreft, is de analyse van het Blok helaas verdomd juist. Het gerecht slaagt zelfs niet in het elementair openhouden van de winkel. Ik zeg aan mijn studenten dat het Vlaams Blok misschien een schimmel is, maar het is een schimmel die gedijt op het vuilnis dat door de anderen wordt achtergelaten.De Standaard