Koers euro is niet abnormaal hoog

(tijd) - De wisselkoers van de euro is niet abnormaal hoog als hij wordt vergeleken met de koers van de ecu in de jaren 90. Bovendien zijn veel economen van oordeel dat de waarde van de euro nu ongeveer overeenstemt met zijn evenwichtskoers. Dit verklaart waarom de Europese Centrale Bank (ECB) zich geen zorgen maakt en niet van plan is te intervenieren op de wisselmarkt.