Koffiebranders over heel de wereld verhogen prijs

(tijd/ips) - Koffiebranders over heel de wereld zijn systematisch de prijs van hun pakje koffie aan het verhogen. Zij volgen daarmee de recente en forse stijging van de koffieprijs in Londen en New York. Krappe voorraden, onzekere weersverwachtingen en verregaande speculatie zijn daar de oorzaak van. Een ding is alvast zeker: de koffieboeren in Latijns-Amerika en in Afrika zullen weinig merken van de waardestijging van hun product.Koffiebranders in Europa en de VS verklaarden dat zij de prijs van hun producten zullen optrekken. Op de Coffee, Sugar and Cocoa Exchange in New York klom de prijs van arabicakoffie sinds het begin van het jaar 116 procent hoger. Hetzelfde verhaal speelt zich ook af in Londen waar robusta, koffie van minderwaardige kwaliteit die vooral in oploskoffie wordt gebruikt, wordt verhandeld. Dit jaar dikte de robustaprijs reeds 70 procent aan.