"Koffiesektor gaf blijk van realiteitszin in 1987'

Het voorbije "koffiejaar' 1987 stond volop in het teken van de herinvoering van het kwotastelsel. Dat is de regeling waarbij aan alle koffieproducerende landen die deel uitmaken van de Internationale koffieorganizatie (ICO) een bepaald maximum exportvolume wordt toegekend waardoor tegelijk ook de globale uitvoer van koffie door de ICO-landen binnen de perken en de prijsvork wordt gehouden. Het akkoord dat omtrent de herinvoering van de kwota in oktober van vorig jaar werd gesloten gaf blijk van realisme en is een voorbeeld van samenwerking tussen producenten en verbruikers, zo staat te lezen in het jaarverslag 1987 van de Beroepsvereniging van de Antwerpse Koffie-invoerhandel.