Koffieverbruik in België: +4 procent

Volgens de beroepsvereniging van de Antwerpse koffie- invoerhandel wijzen prognoses uit dat het koffieverbruik in België in 1987 met zo'n 4 procent is gestegen to. 1986. De distributiemarkt van koffie in ons land zou aldus weer 39.000 ton vertegenwoordigen tegen slechts 37.600 ton in 1986. Een en ander kan allicht in grote mate toegeschreven worden aan de fors gedaalde koffieprijs maar de beroepsvereniging schrijft de positieve ontwikkeling van het koffieverbruik in ons land ook in sterke mate toe aan de promotiecampagne die nu al sinds meer dan een jaar loopt onder het tema "Koffie, zo ben ik'. Die promotieaktie werd opgezet in samenwerking met de Vereniging van Koffiebranders.