Advertentie
Advertentie

Kohl en SPD zoeken kompromis over Duitse eenmaking

BONN (dpa/reuter) - De Westduitse regering van bondskanselier Helmut Kohl en de sociaal-demokratische oppositiepartij SPD proberen een kompromisformule te vinden die beide verzoent met het akkoord over een sociale, ekonomische en monetaire unie met de DDR vanaf 1 juli. De liberale regeringspartner FDP zorgt nu echter voor nieuwe problemen door bijkomende waarborgen voor het privé-eigendom te eisen in het akkoord. Volgende week zullen Helmut Kohl en SPD-fraktieleider Hans- Jochen Vogel samen bekijken of ze het eens kunnen worden. SPD- fraktiewoordvoerder Sepp Binder spreekt van "een verheugend teken van beter inzicht, handelen als staatslieden en absoluut nodige flexibiliteit'. Voordien zal kanselarijminister Rudolf Seiters met de DDR besprekingen voeren over aanvullingen op het sociaal-ekononomisch- monetair akkoord.