Advertentie
Advertentie

Kohl en Thatcher gaan niet in op Frans plan voor versterking EMS

In een schrijven aan zijn ambtgenoten van de overige EG- landen, heeft de Franse minister van financiën, Edouard Balladur, zijn ideeën uiteengezet over een versterking van het Europees muntstelsel. Dat vertoont volgens de Franse minister immers nog heel wat leemten. Indien die niet weggewerkt worden, kan er geen sprake zijn van een eengemaakte Europees financiële markt. In hoofdzaak wil Balladur dat het EMS evenwichtiger wordt en dat alle deelnemende munten en landen aan dezelfde verplichtingen onderworpen worden. Thans moeten vooral de zwakke munten de lasten dragen, terwijl de landen met de sterkste munten (Duitsland) ekonomisch de wet spellen. Balladur wil in dit opzicht ook dat de schommelingsmarge van de lire dezelfde wordt als die van de overige EMS-munten en dat het pond sterling zo vlug mogelijk tot het EMS toetreedt. Tenslotte pleit de Franse minister voor de oprichting van een Europese centrale bank die een Europese munt moet beheren. De Duitse Bondskanselier Kohl en de Britse premier Thatcher hebben niet lang gewacht om de voorstellen van Balladur af te wijzen.