Kollektieve beleggingen verliezen 3,1 procent

(tijd) - De instellingen voor kollektieve beleggingen blijven achteruit boeren. Voor het tweede opeenvolgende trimester, daalde het bedrag aan beleggingen in Belgische en buitenlandse IKB's. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische vereniging van de instellingen voor kollektieve belegging (BVIKB). Het totaal netto-aktief bedroeg eind september 1.855 miljard frank. Drie maanden eerder was dat 1.915 miljard frank.