Advertentie
Advertentie

Kommissie Santer opent post-Maastrichttijdperk

BRUSSEL (tijd) - Maandag gaat de nieuwe Europese kommissie onder leiding van de Luxemburger Jacques Santer aan de slag. Als haar vijfjarige termijn zal verstreken zijn, zullen we het begin van de 21ste eeuw vieren. Niemand weet hoe het tegen die tijd met de Europese Unie zal gesteld zijn. Zal ze klaar zijn voor nieuwe uitbreidingen en zal ze die met een verdere integratie kunnen verzoenen? Hoe zal in dit verband het Verdrag van Maastricht worden aangepast? Vele vragen en onzekerheden, die evenveel uitdagingen inhouden voor de kommissie-Santer. Over zijn start als kommissievoorzitter mag Jacques Santer niet klagen. Iedereen herinnert zich nog de skeptische reakties op zijn aanstelling in juli 1994 door de twaalf lidstaten van de Europese Unie. Dat skepticisme had in de eerste plaats te maken met het feit dat Jacques Santer meteen als een tweede keuze werd bestempeld. Op hun topkonferentie van Korfoe waren de regeringsleiders er immers niet in geslaagd een opvolger voor kommissievoorzitter Jacques Delors aan te duiden. Vanwege Brits verzet werd de Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene niet benoemd. Tijdens een extra Europese top werd de Luxemburgse eerste minister Jacques Santer benoemd. Meteen werd hij als een grijze en zwakke figuur beschreven.