"Kompetitiviteit beurs van Brussel te zwak'

BRUSSEL (tijd) - Minister van financiën Philippe Maystadt meent dat nieuwe maatregelen nodig zijn om de kompetitiviteit van de beurs van Brussel te versterken. Hij verwees in zijn toespraak op het seminarie over de Belgische financiële markten naar de nieuwe EG-richtlijn over de financiële diensten. Olivier Lefebvre, een advizeur van Maystadt, zei ons nadien dat de minister geen konkrete plannen heeft, maar het denkwerk over mogelijke hervormingen wil stimuleren. Hij merkte op dat de richtlijn nog niet onmiddellijk van kracht wordt. De richtlijn verplicht de EG-landen onder meer om de banken rechtstreekse toegang te geven tot de aandelenmarkt. Dit zal een wetswijziging vereisen.