Advertentie
Advertentie

Kompromis over geleidelijke beperking

(tijd) - In de nieuwe KAO's kan met ingang van 1991 slechts een brugpensioen toegekend worden vanaf 58 jaar. Voor bestaande KAO's die een lagere leeftijd bevatten, moet de minimum-leeftijd in een eerste faze op 56 jaar gebracht worden en binnen een "redelijke tijdspanne' op 58. Ook de ex-nationale sektoren krijgen respijt. Ondernemingen in moeilijkheden en herstrukturering behouden hun huidige uitzonderingsstatuut.