Advertentie
Advertentie

Kompromistekst-de Zeeuw pakt subsidiëring landbouwexport aan

(tijd) - Hoewel de liberalizering van de landbouwhandel lang niet het enige onderwerp van de Uruguay-ronde is, is het wel een van de moeilijkste tema's en wordt een akkoord hierover door velen als een voorwaarde beschouwd voor het welslagen van de Uruguay-ronde. Nu is de vraag welke kans de kompromistekst van de voorzitter van de landbouw-onderhandelingsgroep, Aart de Zeeuw, maakt.