"Komst van Clinton voert Wall Street naar diep dal'

(tijd) - Midden volgende week legt Bill Clinton de eed af als 41ste president van de Verenigde Staten. Patrick Van Roy analyseerde de invloed van een nieuwe president op de evolutie van Wall Street en komt tot een verassende konklusie: met Clinton gaat Wall Street regelrecht naar een recessie die pas in 1995 zal worden omgekeerd. De demokratische Clinton zal immers schoon schip maken en de daaruit voortvloeiende recessie kan hij afwentelen op zijn republikeinse voorganger Bush. Clinton hoeft zich verder ook geen zorgen te maken over toenemende internationale spanningen. Ook dat leidt volgens Van Roy tot koersdalingen op Wall Street.