Konferentie CD-ROM & Optical Storage Media

(tijd) - Morgen 28 en overmorgen 29 november vindt in Brussel de eerste Belgische konferentie over CD-ROM en optische opslagmedia plaats, een initiatief van het Technologisch Instituut K.VIV en SAI (Studiecentrum Automatische Informatieverwerking). De bedoeling is het belang van deze opslagmedia aan te tonen in een maatschappij die in toenemende mate afhankelijk is van haar "informatie'.