Konferentie over klimaatverandering in Toronto

In Toronto is maandag een vierdaagse internationale konferentie begonnen over de gevolgen van de opwarming van de atmosfeer en de aantasting van de ozonlaag, voor de verandering van het klimaat en de landbouwproduktie in de wereld. De opwarming wordt veroorzaakt door het zogenaamde broeikaseffekt tengevolge van de uitstoot van kooldioxide en andere gassen.