Konfituur en fruitsap prijken op het EG-menu

Naast richtlijnen over de openstelling van de markten voor openbare werken en over het storingvrij maken van elektrische en elektronische toestellen, waarover we in de krant van zaterdag berichtten, hebben de EG-ministers verantwoordelijk voor de interne markt vrijdag jl. in Luxemburg nog een aantal andere beslissingen genomen, die een weerslag kunnen hebben op ons dagelijks ontbijt. Ze slaan immers op een verdere toenadering van de wetgevingen der EG-lidstaten inzake konfituur, gelei, marmelade, kastanjepuree en fruitsap.