Koning Albert bezoekt Vlaamse Raad

Koning Albert II heeft gisteren een bezoek gebracht aan de Vlaamse Raad. Het is voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat de koning door een regionaal parlement wordt ontvangen. Ter gelegenheid van dit feit overhandigde raadsvoorzitter Eddy Baldewijns de koning een schilderij van de Vlaamse schilder Felix de Boeck. De Vlaamse Raad kon de koning niet in een eigen gebouw ontvangen. Aan een eigen vergaderruimte wordt nog volop gebouwd. Ondertussen vergadert de Vlaamse Raad in het federale parlementsgebouw. Ter gelegenheid van het bezoek was over de hele breedte van de gevel wel een vlag met de Vlaamse leeuw bevestigd. Daarboven wapperden de Belgische en Europese vlag. Baldewijns mocht de koning ontvangen in het salon van kamervoorzitter Nothomb. In zijn gelegenheidstoespraak ging de voorzitter van de Vlaamse Raad dieper in op de staatshervorming. Volgens Baldewijns heeft Vlaanderen in 1980 een goede keuze gemaakt door het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap samen te voegen. Baldewijns zei persoonlijk van mening te zijn dat meerhomogene bevoegdheidspakketten voor de gewesten onvermijdelijk zullen worden. Op het vlak van de fiskaliteit en financiën moet meer duidelijkheid worden nagestreefd, weliswaar met behoud van een doorzichtige en reversibele solidariteit tussen de deelgebieden. Vervolgens woonde koning Albert II een besloten werkvergadering bij van de kommissies onderwijs en ekonomie over "de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven'. De werkvergadering werd ingeleid door de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande. (Foto: Isopress)