Advertentie
Advertentie

Koning Albert II pleit voor arbeidsherverdeling

(tijd) - In de ekonomische krisis is de strijd voor de werkgelegenheid prioritair. Zo moeten zij die een baan hebben solidair zijn met zij die werkloos zijn en moeten zij die werk hebben hun betrachtingen naar hoger loon op het achterplan plaatsen om de werkgelegenheid te beveiligen en banen te scheppen. De arbeidstijd moet herschikt worden en de organizatie van de arbeid versoepeld. Met deze passage uit zijn kerstboodschap heeft koning Albert II zijn steun toegezegd aan het globaal plan van de regering zonder dit bij naam te noemen. Werkloosheid is volgens de koning niet alleen een grote verspilling van menselijk potentieel maar ook een aantasting van de menselijke waardigheid.