Koning benoemt baronnen en ridders

(tijd) - Ter gelegenheid van de nationale feestdag van 21 juli werden naar jaarlijkse gewoonte een aantal mensen in de adelstand verheven. Aan 19 landgenoten werden bij koninklijk besluit van 18 juli "adellijke gunsten' verleend. Onder de verdienstelijken die door de koning werden geëerd, zijn er heel wat mensen uit het bedrijfsleven.