Koning neemt politiek initiatief

(tijd) - De Koning heeft de voorbije dagen drukke politieke aktiviteiten ontwikkeld. Deze week ontving Koning Boudewijn reeds premier Jean-Luc Dehaene (CVP), vice-premier Philippe Moureaux (PS) en de twee co-voorzitters van de voorbije dialoog, met name Hugo Schiltz (VU) en Gerard Deprez (PSC). Uit het lijstje blijkt duidelijk dat de Koning zich in de eerste plaats zorgen maakt om de communautaire impasse. Zoals bekend eist de CVP tegen begin oktober een nieuw initiatief, zo niet stapt de partij uit de regering. Een regeringskrisis dreigt niet alleen de goede positie van de Belgische frank te ondermijnen, maar dreigt ook het begin te worden van het einde van België. Waarnemers zijn dan ook niet verwonderd over het koninklijk optreden.