Konjunktuur- indicator daalt verder

BRUSSEL (belga) - Het konjunkturele klimaat in België verslechterde in september, zo blijkt uit de maandelijkse konjunktuurenquête van de Nationale Bank. Hoewel ook voor de verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid een lichte achteruitgang van de indicator werd opgetekend, is de konjunkturele terugval tijdens de beschouwde maand hoofdzakelijk toe te schrijven aan de scherpe daling van de indicator van de handel.