Konjunktuurbarometer NBB daalt lichtjes in september

(tijd) - De konjunktuurbarometer van de Nationale Bank (NBB) is vorige maand lichtjes gedaald. De bruto-indicator daalde tot -4,3 in september tegenover -4,0 in augustus. Maar de afgevlakte indicator, die de fundamentele trend van de konjunktuur weergeeft, bleef stijgen. Ook de belangrijke stijging van het konsumentenvertrouwen suggereert dat de ekonomische aktiviteit verder zal toenemen.De terugval van de barometer van de NBB weerspiegelt een verslechtering van het konjunktureel klimaat in de verwerkende nijverheid en de handel. De indicator van de nijverheid zakte tot -3,9 ten opzichte van -2,8 en dit was vooral te wijten aan een negatieve ontwikkeling van de buitenlandse bestellingen. De indicator van de handel daalde tot -10,5 in plaats van -9,7, grotendeels omdat de vooruitzichten inzake de bestellingen bij Belgische leveranciers ongunstig evolueerden.

De gegevens over de kapaciteitsbezetting in de nijverheid laten echter doorschemeren dat de aktiviteit in deze sektor verbetert. De seizoengezuiverde bezettingsgraad van de produktiekapaciteit steeg in het derde kwartaal met 1,5 procentpunt tot 79 procent, het hoogste peil in drie jaar.

De bouw viel op in gunstige zin, want alleen in deze bedrijfstak vertoonde de voorlopende NBB-indicator een verbetering. De indicator van de ruwbouw van gebouwen steeg tot -0,1 tegenover -3,6. Onze centrale bank houdt bij de berekening van haar barometer geen rekening met de andere delen van de bouwsektor omdat de aktiviteit in deze subsektor niet parallel verloopt met de algemene konjunktuur.

De afgevlakte indicatoren van de nijverheid en de bouw vertoonden een belangrijke stijging, maar deze van de handel daalde lichtjes. De afgevlakte indicatoren zijn een soort gewogen gemiddelde van de laatste vijf bruto-indicatoren en geven dus de fundamentele trend van de konjunktuur weer. De barometer van de NBB meet het vertrouwen van de ondernemers en loopt een drietal maanden voor op de ekonomische aktiviteit.

Het konsumentenvertrouwen, dat ongeveer even veel voorloopt, is vorige maand flink gestegen. De index die het vertrouwen van de Belgische konsumenten meet, klom in september tot -8 ten opzichte van -12 in augustus. Dezelfde index voor de Europese Unie (EU) steeg tot -12 komende van -14.

Een en ander blijkt uit de resultaten van de 'geharmonizeerde EU-enquête bij de verbruikers in de Unie' die de Europese kommissie elke maand laat uitvoeren. Dit gebeurt door een peiling bij duizenden konsumenten. In België organizeert Dimarso de enquête.

OESO

Ondertussen suggereren de konjunktuurbarometers van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die een achttal maanden voorlopen, dat de konjunktuur ook in de eerste helft van volgend jaar zal blijven verbeteren en dat België beter zal presteren dan de EU. De OESO-barometer voor België steeg in augustus met 1,2 punt tot 125,1 punten, terwijl de barometer voor de EU met 0,5 punt steeg tot 121,3 punten.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek ten slotte deelde mee dat de industriële produktie per werkdag in februari met 0,7 procent is gestegen tegenover februari vorig jaar. De produktie in de nijverheid (industrie min bouw) groeide met 3,5 procent, maar de aktiviteit in de bouw daalde fors. Het Brussels gewest (inclusief Halle-Vilvoorde) scoorde beduidend slechter dan Vlaanderen en Wallonië. De publikatie van de produktiecijfers heeft vertraging opgelopen als gevolg van een Europese harmonizering van de industriële statistieken. WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud