Advertentie
Advertentie

Konjunktuurindex NBB loopt voor op die van de KB

BRUSSEL (tijd) - België heeft twee syntetische konjunktuurindicatoren: de indicator van de Nationale Bank (NBB) en die van de Kredietbank (KB). Beide hebben een andere funktie en vullen elkaar goed aan. Terwijl de NBB- indicator voorspelt wat er binnen vier tot zes maanden zal gebeuren, geeft de KB-indicator aan wat er op dit ogenblik gebeurt. De twee indicatoren worden ook op verschillende manieren opgesteld: de kwantitatieve KB-indicator op basis van ekonomische gegevens en de kwalitatieve NBB-indicator aan de hand van vragen aan ondernemers. De konjunkuurindicator van de Kredietbank onderging in 1988 een opsmukoperatie. Een aantal tijdreeksen waarmee de indicator werd samengesteld, boden immers geen al te betrouwbare weergave meer van het konjunktuurverloop. En ook de berekeningsmetode kon beter. De KB-indicator wordt momenteel gebaseerd op acht cijferreeksen: de industriële produktie (exclusief bouw), elektriciteitsverbruik, invoer en uitvoer, kleinhandelsomzet, investeringen, werkzoekenden en begonnen woongebouwen.