Konsument zal invoering van Groen Punt nauwelijks voelen

BRUSSEL (tijd) - België heeft sinds maandag een systeem om verpakkingen uit huishoudelijk afval maximaal te recycleren. De koöperatieve vennootschap Fost Plus is van start gegaan. Tegen 2000 wil Fost Plus 41 procent van al de ingezamelde verpakkingsafval recycleren, dat is 344.000 ton. Om dat te bereiken moet de volgende zes jaar voor 3,77 miljard fr. worden geïnvesteerd in ophaling, sortering en verwerking. Op dat ogenblik zal de recyclage direkt en indirekt 1.500 banen hebben geschapen.