Konsumptie van aluminium stijgt met 2,5 procent in 1992

BRUSSEL (tijd) - Op het ogenblik is het aanbod van aluminium groter dan de vraag. Toch verwacht Dag Flaa, de voorzitter van de European Aluminium Association, een herleving van de markt in 1993 of 1994. Vooral het feit dat de konsumptie van aluminium in Europa - ondanks de zwakke konjunktuur - in 1991 nog met 1,7% is gestegen, en waarschijnlijk met nog eens 2,5% zal stijgen in 1992, stemt hem optimistisch. De prijs van aluminium zal dan ook weer gaan stijgen. De Europese fabrikanten van aluminium van eerste gieting hebben het in het voorbije jaar zeker niet gemakkelijk gehad, bleek op hun jaarlijkse perkonferentie. Aluminium blijft immers een konjunktuurgevoelig produkt. Bovendien is de Europese markt het voorbije jaar overspoeld geweest door enorme voorraden uit het GOS. Vorig jaar zou er in totaal zowat 1 miljoen ton zijn getransporteerd van de vroegere Sovjetunie naar het westen.