Konsumptiekrediet stijgt met 10 procent in eerste helft '89

(tijd) - Het konsumptiekrediet is tijdens de eerste helft van dit jaar met 10,4 % gestegen tegenover de eerste helft van 1988. 1989 was ook het jaar van de privé-konsumptie met een forse stijging van het beschikbaar inkomen. Het groter beroep dat de konsumenten deden op de twee vormen van konsumptiekrediet, namelijk verkopen op afbetaling en persoonlijke leningen, valt eigenlijk nog mee. Immers, in het vooruitzicht van een permanente groei van de ekonomie en een aanhoudende hoogkonjunktuur blijft het beroep dat de konsument doet op krediet, nog relatief beperkt. Daarbij heeft de regering dit jaar getracht het konsumptiekrediet af te remmen om de bevolking zoveel mogelijk te behoeden voor overkonsumptie boven eigen financiële draagkracht.