Kontant te betalen

In onze VFB-rubriek werd steeds bijzondere aandacht gegeven aan aandelen van kleinere ondernemingen en dit om twee gegronde redenen.